logo TyfloCentrum.cz - odkaz na úvodní stranu|

TyfloCentrum.cz

rozcestník společností poskytujících služby zrakově postiženým v jednotlivých krajích


Projekt "Zvyšování kvality specifických služeb pro nevidomé"

logo NROS Realizátor: TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
Partneři: TyfloCentrum Brno, o.p.s., TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.
Poskytovatel dotace: Nadace rozvoje občanské společnosti

Aktivity projektu:

  1. Proškolení managementu vlastní organizace a partnerských organizací směřující k větší profesionalitě při řízení organizace dovnitř i navenek (vyškolení ve fundraisingu, PR, finančním managementu a účetnictví). V rámci cílů zlepšení dovedností public relations bude také zkvalitnění komunikační strategie vůči státní správě a samosprávě, novinářům a veřejnosti v regionu. Při realizaci projektu bude řídícím pracovníkům organizací umožněno získat zahraniční zkušenosti dánských partnerských organizací působících v oblasti práce s nevidomými.
  2. Proškolení zaměstnanců vlastní organizace a partnerských organizací - instruktorů a lektorů v oblastech jejich profesí - tj. lektory výpočetní techniky - nový software a nové trendy v IT problematice, školení lektorů obsluhy náročných kompenzačních pomůcek pro nevidomé a těžce zrakově postižené, ale také školení školitelů ve speciálních pedagogických dovednostech potřebných pro výuku nevidomých a slabozrakých. Dalším programem v oblasti školení lektorů je seminář s názvem Cesta k profesionálnímu pomáhání. Třídenní školení je plánováno třikrát pro deset osob. I zde by byli školeni odborní pracovníci všech partnerských organizací a to v Praze. Toto školení zajišťuje především olomoucká organizace a bude provedeno Střediskem psychosociálních ambulantních služeb Praha.
  3. Zlepšení stávajících prezentačních materiálů (zatraktivnění a rozšíření vydávaného časopisu Majáček a internetových stránek). Konkrétně se jedná o vytvoření a provozování internetového portálu pro zrakově handicapované osoby včetně odkazů na stránky, které jsou "blind friendly"; poskytování specifických informací zrakově postiženým osobám, včetně politických a kulturních zpráv regionů (přepisem novin a dalších monitorovaných tiskovin nově zaškoleným pracovníkem) a také nabídek pracovních míst a možností volnočasových aktivit jmenované skupiny občanů.
  4. Dalším záměrem v rámci PR je vydat obrazovou publikaci o činnosti organizace TyfloCentrum Olomouc a distribuovat nové brožury a letáčky, které budou sloužit jak prezentační materiál pro nově oslovované sponzory, regionální samosprávu, zahraniční partnerské organizace (v anglické verzi), tak i novému oslovení případných klientů, kteří o naší činnosti zatím netuší a rádi by využívali našich služeb.
  5. V rámci poskytování informací o činnosti a nabídce TyfloCentra Olomouc a jeho partnerů bychom rádi vydali informační letáky v důstojném provedení. Ty bychom kromě ordinací lékařů, čekáren, úřadů, výstav apod. také umísťovali například v hromadných dopravních prostředcích. Předpokládaný náklad činí přibližně 5 000 až 10 000 ks od každého ze tří druhů letáků. Ty budou sloužit i k informování široké veřejnosti. Důvodem pro potřebu změny prezentačních materiálů je jejich kvalita a množstevní nedostatečnost způsobená skromnými finančními a personálními podmínkami.

Dotují nás


Dotazy

pro region


Doporučujeme


Dobrovolnictví

V našich organizacích přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.

Veškeré připomínky k těmto stránkách zasílejte na adresu info@tyflocentrum.cz Pokud chcete kontaktovat konkrétní TyfloCentrum, použijte v menu odkaz na konkrétní organizaci a zde si zjistěte kontakt přímo na vybrané TyfloCentrum.
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © SONS ČR a TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-15