logo TyfloCentrum.cz - odkaz na úvodní stranu|

TyfloCentrum.cz

rozcestník společností poskytujících služby zrakově postiženým v jednotlivých krajích


Školení Cesty k profesionálnímu pomáhání - Ostrava - listopad 2002

Datum a místo konání: 8. - 12. 11. 2002, Dům důchodců, Syllabova 19, Ostrava - Zábřeh

  1. Cíl školení
  2. Témata školení
  3. Organizační zajištění
  4. Časový plán
  5. Závěr

1. Cíl školení

Cílem interaktivního semináře je naučit účastníky pomáhajících profesí orientovat se ve způsobech a motivaci chování lidí, s nimiž se, ať již z důvodů zdravotního postižení nebo osobnostních dispozic, obtížněji vyjednává. Seznámit se nejen se základní typologií těchto osob, ale i s doporučenými postupy a technikami zvládání jejich negativních emocí, nedůvěry, agrese či manipulací. Prohloubit základní zdravotnické znalosti a dovednosti důležité při práci se zdravotně postiženými lidmi.

2. Témata školení

3. Organizační zajištění

Organizačně a technicky zajišťovali školení pracovníci partnerské organizace TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Pro účastníky školení byly připraveny textové materiály v Braillově písmu, v běžném i zvětšeném černotisku.

Lektoři:
PhDr. Ivo Gabrhelík, CSc., Mgr. Jana Paloušková - Personální a Psychologické poradenství
Mgr. Bohumil Bocviňok - Tyfloservis o.p.s.
František Stavovský - Český červený kříž

Účastníci školení:
TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. - 6
Oblastní odbočka SONS Ostrava - 2
TyfloCentrum Zlín, o.p.s. - 1
Tyfloservis o.p.s. OAS Ostrava - 1

4. Časový plán

Pátek 8. 11. 2002

08:00 - 08:15 hod. Zahájení školení, uvítání účastníků, organizační pokyny.
08:15 - 09:45 hod. 1. blok psychologické části s názvem:
"Zvláštnosti komunikace a jednání se svízelnými typy osob".
Přednáší PhDr. Ivo Gabrhelík, CSc. a Mgr. Jana Paloušková
09:45 - 10:00 hod. Přestávka
10:00 - 11:30 hod. 2. blok psychologické části
11:30 - 12:30 hod. Oběd
12:30 - 14:00 hod. 3. blok psychologické části
14:00 - 14:15 hod. Přestávka
14:15 - 16:00 hod. 4. blok psychologické části

Pondělí 11. 11. 2002

08:00 - 10:15 hod 1. blok zdravotnického školení
"Základní normy zdravotnických znalostí"
Přednáší František Stanovský
10:15 - 10:30 hod. Přestávka
10:30 - 12:45 hod. 2. blok zdravotnického školení
12:45 - 13:30 hod. Oběd
13:30 - 16:00 hod. Sociální rehabilitace zrakově postižených a služby Tyfloservisu blok přednášek a praktických ukázek.
Přednáší Mgr. Bohumil Bocviňok

Úterý 12. 11. 2002

08:00 - 10:15 hod. 3. blok zdravotnického školení
10:15 - 10:30 hod. Přestávka
10:30 - 12:30 hod. 4. blok zdravotnického školení
11.45 - 12.00 Závěr školení

5. Závěr

Přednášky všech lektorů byly velmi dobře připraveny. Doprovázely je živé diskuse účastníků, ve kterých byly řešeny konkrétní situace z praxe. V hodnocení byla zdůrazňována přístupná forma a specifické zaměření přednášek. Celý průběh školení byl všemi pracovníky velmi kladně hodnocen.


Dotují nás


Dotazy

pro region


Doporučujeme


Dobrovolnictví

V našich organizacích přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.

Veškeré připomínky k těmto stránkách zasílejte na adresu info@tyflocentrum.cz Pokud chcete kontaktovat konkrétní TyfloCentrum, použijte v menu odkaz na konkrétní organizaci a zde si zjistěte kontakt přímo na vybrané TyfloCentrum.
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © SONS ČR a TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-15