logo TyfloCentrum.cz - odkaz na úvodní stranu|

TyfloCentrum.cz

rozcestník společností poskytujících služby zrakově postiženým v jednotlivých krajích


Školení Cesty k profesionálnímu pomáhání - Ostrava - květen 2002
Školení JAWS

Datum a místo konání: 27. - 29. 5. 2002, hotel Vista - Ostrava

  1. Cíl školení
  2. Organizační a technické zajištění
  3. Program školení
  4. Závěr

1. Cíl školení

Cílem školení je podrobné seznámení lektorů náročných kompenzačních pomůcek se screenreaderem JAWS a s metodikou výuky jeho obsluhy. Tento program je stále více využíván v digitálních čtecích přístrojích pro nevidomé. Je proto nezbytné zařadit také tento program do nabídky kurzů určených klientům.

2. Organizační a technické zajištění

Technickým a organizačním zajištěním byla pověřena partnerská organizace TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Pro účastníky školení byly připraveny textové a aktualizační materiály na CD nosičích.

Lektor:
Zdeněk Bajtl - Metodické středisko informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR v Praze.

Účastníci školení:
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. - 3
TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. - 3
TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. - 1
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. - 1
Oblastní odbočka SONS Ostrava - 1
Tyflokabinet Praha - 1
Tyflokabinet Ústí nad Labem - 1

3. Program školení:

pondělí 27. 5. 2002

11.00 - 13.00 hod. Příjezd a ubytování účastníků školení
13.00 - 14.00 hod. Oběd
14.00 - 14:15 hod. Uvítání účastníků, seznámení s programem a organizací školení
14:15 - 16.00 hod. Všeobecné seznámení s programem JAWS
Princip ovládání
Základní zkratkové klávesy
Manager přepínání mezi aplikacemi a práce se system tray
16.00 - 16.15 hod. přestávka
16.15 - 18.00 hod. Zkratkové klávesy JAWSu při práci s textem - celková základní úprava textu
Označování textu - speciální označování textu v textovém editoru MS-Word
Plynulé čtení
Volba syntetizátorů, parametry a nastavení hlasu
18.00 - 19.00 hod. večeře
19.00 - 20.00 hod. Práce s programem JAWS s využitím braillského terminálu

úterý 28.5. 2002

9.00 - 11.00 hod. Práce s dialogovými okny s využitím programu JAWS
Zkratkové klávesy pro práci s dialogovými okny
11.00 - 11.15 hod. Přestávka
11.15 - 13.00 hod. Kurzory, které používá program JAWS
JAWS kurzor
Grafické symboly v oknech
Vyhledávání, nahrazování a kontrola pravopisu v editoru MS-Word
13.00 - 14.00 hod. Oběd
14.00 - 16.00 hod. Outlook Express s využitím programu JAWS
Práce v Internet Exploreru a práce s formuláři na stránkách www
16.00 - 16.15 hod. Přestávka
16.15 - 18.00 hod. Funkce Verbosity
Rozšíření volby verbosity v rámci MS Office
Aplikace JAWS a volba Options
18.00 - 19.00 Večeře
19.00 - 20.00 hod. Konfigurace programu JAWS pro práci s Braillským terminálem

Středa 29.5.2002

9.00 - 10.45 hod. JAWS a jeho nápovědy
Config Manager
Dictionary Manager a WinTalker Voice
10.45 - 11.00 hod. Přestávka
11.00 - 11.45 hod. Práce s Frame managerem a zběžné seznámení s ostatními JAWS managery
Celkové shrnutí - důležité poznatky pro méně pokročilé
11.45 - 12.00 Zhodnocení a závěr školení

4. Závěr

Účastníci byli podrobně seznámeni s možnostmi, ovládáním a metodikou výuky screenreaderu JAWS. Dostatečný časový prostor byl věnován praktickým ukázkám a procvičování. Školení bylo po lektorské i organizační stránce všemi účastníky velmi dobře hodnoceno.


Dotují nás


Dotazy

pro region


Doporučujeme


Dobrovolnictví

V našich organizacích přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.

Veškeré připomínky k těmto stránkách zasílejte na adresu info@tyflocentrum.cz Pokud chcete kontaktovat konkrétní TyfloCentrum, použijte v menu odkaz na konkrétní organizaci a zde si zjistěte kontakt přímo na vybrané TyfloCentrum.
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © SONS ČR a TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-15