logo TyfloCentrum.cz - odkaz na úvodní stranu|

TyfloCentrum.cz

rozcestník společností poskytujících služby zrakově postiženým v jednotlivých krajích


Školení Cesty k profesionálnímu pomáhání - modul Brno

Datum místo konání: 4. - 6. 12. 2002
Místo konání: Krajské středisko pro nevidomé v Brně, Chaloupkova 7, Královo Pole - klubovna

  1. Cíl školení
  2. Témata školení
  3. Organizační zajištění
  4. Program školení
  5. Závěr
  6. Fotogalerie

1. Cíl školení

Cílem interaktivního semináře je naučit účastníky pomáhajících profesí (jako je sociální pracovník či instruktor vzdělávací aktivity) orientovat se ve způsobech a motivaci chování lidí, s nimiž se, ať již z důvodů zdravotního postižení nebo osobnostních dispozic, obtížněji vyjednává. Školení bylo vedeno snahou zajistit kvalitní teoretickou průpravu:

I. zvláštnosti komunikace a jednání se svízelnými typy osob

II. praktické zkušenosti kolegů z Tyfloservis, o.p.s., kteří již 11 let poskytují terénní sociální rehabilitaci těžce zrakově postiženým osobám.

Školení bylo doplněno také tématy z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

2. Témata školení

I. zvláštnosti komunikace a jednání se svízelnými typy osob

Úskalí komunikace - její obsahový a vztahový aspekt
Význam neverbální komunikace s důrazem na haptiku a paralingvistiku
Zdroje chování klientů - motivace
Typické reakce na náročné životní situace - frustrace, stres
Bariéry bránící spolupráci
Typologie klienta (zákazníka, problémové osoby)
Zásady zvládací taktiky a strategie
Diskuse s využitím zkušeností a praxe účastníků

II. praktické zkušenosti kolegů z Tyfloservis, o.p.s.

Zrakové vady a jejich dopad na kvalitu vidění, základní pojmy
Kompenzace těžkého zrakového postižení optickými pomůckami
Základní sociální rehabilitace a její různé formy
Typy klientů podle stupně zrakového postižení, vliv na psychiku klienta
Způsob kompenzace dovednostními technikami, úskalí různého sociálního zázemí klienta
Zásady prvního kontaktu

3. Organizační zajištění

Organizací byla pověřena partnerská organizace TyfloCentrum Brno,o.p.s., která vytiskla pro účastníky připravené materiály v běžném i zvětšeném černotisku a v Braillově písmu.

Účastníci:
11 pracovníků TyfloCentra Brno, o.p.s., 5 pracovníků SIA SONS (Kyjov, Jihlava, Opava).

4. Program školení:

Středa 4. 12. 2002

11.00 - 13.00 hod. Příjezd účastníků a ubytování v hotelu Božetěchova
13.00 - 14.00 hod. Oběd a přesun do Krajského střediska pro nevidomé
14.30 - 15.00 hod. Zahájení školení, uvítání účastníků, organizační pokyny. Úvodní slovo: H. Bubeníčková, koordinátor projektu
15.00 - 16.30 hod. 1. blok psychologické části s názvem: "Zvláštnosti komunikace a jednání se svízelnými typy osob". Přednáší PhDr. Ivo Gabrhelík, CSc. a Mgr. Jana Paloušková (Cíle a témata přednášek viz. příloha)
16.30 - 17.00 hod. přestávka
17.30 - 19.00 hod. 2. blok psychologické části
19:30 - 20:30 večeře

Čtvrtek 5. 12. 2002

8.00 - 9.00 hod. Snídaně pro ubytované účastníky
9.00 - 11.00 hod. Exkurze do TyfloCentra a Tyfloservisu Brno
11.30 - 12.30 hod. Oběd
13.00 - 15.30 hod. Sociální rehabilitace zrakově postižených a služby Tyfloservisu - blok přednášek a praktických ukázek. Přednáší PhDr. Regína Konrádová
15:30 - 15.45 přestávka
15.45 - 17.15 hod. 3. blok psychologické části
17:15 - 17.30 přestávka
17.30 - 19.00 hod. 4. blok psychologické části
19.30 - 20.30 hod. Večeře

Pátek 6.12.2002

8.00 - 9.00 hod. Snídaně pro ubytované účastníky
9.30 - 12.30 hod. Bezpečnost práce a požární ochrana. J. Martínek - bezpečnostní a požární technik (pro pracovníky TyfloCentra Brno, o.p.s.)
9:30 - 12:30 Návštěva výstavy Haptický svět I., Brno, Radnická ulice (pro pracovníky SIA SONS)
12.30 - 13.00 hod. Závěr školení

5. Závěr

Školení bylo zajištěno vysoce kvalifikovanými lektory:
I. PhDr. Ivo Gabrhelík
II. PhDr. Regina Konrádová

Účastníci si pochvalovali vysokou profesionální úroveň lektorů i připravené materiály. Projevili zájem o prohloubení nácviku některých dovedností, což může být námětem na některé z budoucích školení.

Zpracovala RNDr. Hana Bubeníčková
Brno, 6.12.2002

6. Fotogalerie

Školení zahájila ředitelka TyfloCentra Brno, o.p.s. RNDr. Hana Bubeníčková   Účastníci kurzu   PhDr. Regina Konrádová objasňuje strukturu lidského oka

Součástí tématického okruhu II byla i ukázka některých optických pomůcek   Radek Pavlíček zkouší monokulár   Jitka Vondráková si zkouší ruční lupu s osvětlením

PhDr. Ivo Gabrhelík při výkladu jednoho z mnoha témat   Dr. Gabrhelík prakticky vysvětluje intimní zónu každého člověka


Dotují nás


Dotazy

pro region


Doporučujeme


Dobrovolnictví

V našich organizacích přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.

Veškeré připomínky k těmto stránkách zasílejte na adresu info@tyflocentrum.cz Pokud chcete kontaktovat konkrétní TyfloCentrum, použijte v menu odkaz na konkrétní organizaci a zde si zjistěte kontakt přímo na vybrané TyfloCentrum.
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © SONS ČR a TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-15